11 มีนาคม 2562 จังหวัดน่าน มีผู้ลักลอบล่าสัตว์หาของป่าลอบเผาป่าหวังผลของป่า ในพื้นที่ 5 อำเภอ เกือบ 400 ไร่ สถานการณ์หมอกควันและคุณภาพอากาศจังหวัดน่าน มีปริมาณฝุ่นละอองเกินเกินค่ามาตรฐานเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190311094201800

จังหวัดน่าน ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน PM 2.5-65/ PM 10-100/AOI-137 ตำบลห้วยโกร๋น อำเภอเฉลิมพระเกรียติ PM 2.5353 / PM 10-76/AOI-106 พบจุดความร้อน ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 10 มี.ค.62 จำนวน 526 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 235 จุด ป่าสงวนแห่งชาติ 248 จุด/ ในพื้นที่การเกษตร 12 จุด/ พื้นที่สปก.16 จุด และในพื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 15 จุด โดยพบมากที่สุด อันดับ 1 ได้แก่ ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือรวม 102 จุด ซึ่งพบมากในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 56 จุด และในเขตพื้นที่ป่าสงวนจำนวน 32 จุด ในพื้นที่เกษตรกรรม เพียง 6 จุด ในชุมชนและอื่นๆ เพียง 8 จุด อันดับ 2 ในพื้นที่อำเภอเวียงสา 93 จุด เกิดในป่าสงวน 63 จุด ป่าอนุรักษ์ 23 จุด พื้นที่เกษตรกรรมเพียง 1 จุด อันดับ 3 ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง 72 จุด/ป่าอนุรักษ์ 39 จุด/ป่าสงวน 30 จุด พื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 1จุด และพบน้อยที่สุด ในเขตพื้นที่อำเภอภูเพียง 1 จุด ในพื้นที่ป่าสงวน สาเหตุเกิดจากพวก ทำไร่ข้าวโพดบนดอยสูง ลักลอบล่าสัตว์ พวกหาของป่า โดยจุดไฟเผาเพื่อหวังผลของป่า ไล่สัตว์หนีไฟเพื่อล่า และเผาป่าเพื่อให้ได้ของป่า จำพวกพวกเห็ดเผาะหรือเห็ดทอบ และผักหวาน หลังจากเผาให้ผักขึ้นใหม่ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ได้สั่งการให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูคา หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา สบอ.13(แพร่) พร้อมด้วยชุดป้องกันไฟป่าสนับสนุนการดับไฟป่า จากสำนักบริหารพื้นที่.1(ปราจีน-นครนายก-สระแก้ว) และเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำย่าง และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านบ้านผาสุก ได้นำชาวบ้านออกลาดตระเวนสำรวจพื้นที่ป่า เพื่อเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า เข้าควบคุมไฟป่า ราษฎรอาสาสมัครเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่ากว่า 100 คน ร่วมกันออกดับไฟป่า ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ และผู้นำหมู่บ้าน สำรวจตรวจสอบ หากพบผู้กระทำความผิดให้ดำคดีทันทีตามมาตรการห้ามเผา และเข้าควบคุมตัวผู้ที่ทำการเผาส่งให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป และได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้อง มากำชับให้ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับราษฎร ตามมาตรการห้ามเผาในช่วงห้ามเผา ซึ่งการเกิดไฟ ในพื้นที่จังหวัดน่าน รวม 5 อำเภอ มี่พื้นที่ป่าถูกทำลาย เกือบ 400 ไร่ ซึ่งสาเหตุ มาจากการล่าสัตว์และหาของป่า

ที่มาของรูปภาพ: https://www.theworldnews.net